22/10/2020 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 07
復愁其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:56

 

Nguyên tác

貞觀銅牙弩,
開元錦獸張。
花門小箭好,
此物棄沙場。

Phiên âm

Trinh Quán[1] đồng nha nỗ,
Khai Nguyên[2] cẩm thú trương.
Hoa Môn[3] tiểu tiễn hảo,
Thử vật khí sa trường.

Dịch nghĩa

Cây nỏ năm Trinh Quán, với mũi tên đồng bén nhọn,
Đến năm Khai nguyên đem bọc gấm để săn muông thú.
Mũi tên của người Hoa Môn nhỏ bé thế mà tốt,
Thấy vương vãi trên chiến trường (dẹp loạn An Sử).

Bản dịch của mailang

Răng đồng tên nấu bịt,
Muông thú mừng khoa trương.
Cửa đẹp chê tên đẹp,
Vật kia vứt chiến trường.
(Năm 767)

[1] Niên hiệu đời vua Đường Thái Tông (618-627).
[2] Niên hiệu đời vua Đường Huyền Tông (713-741).
[3] Một trong các dân tộc sống ở phía tây Trung Quốc. Trong loạn An Sử, vua Đường Túc Tông có cầu viện Hoa Môn tiếp sức chống loạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 07