01/07/2022 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tượng Sơn thư viện tức sự
象山書院即事

Tác giả: Ngô Anh - 呉鍈

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 19:33

 

Nguyên tác

我本閩中客,
因人得勝遊。
泉聲晴亦雨,
山氣夏先秋。
舊友能青眼,
新知豈白頭。
開懐盡樽俎,
更為月岩留。

Phiên âm

Ngã bản Mân Trung khách,
Nhân nhân đắc thắng du.
Tuyền thanh tình diệc vũ,
Sơn khí hạ tiên thu.
Cựu hữu năng thanh nhãn,
Tân tri khởi bạch đầu.
Khai hoài tận tôn trở,
Cánh vi nguyệt nham lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mân Trung vốn là quê cũ,
Theo người cảnh đẹp lãm du.
Tạnh, mưa nhỏ to tiếng suối,
Mùa hè núi giống đầu thu.
Mắt xanh trước kết nhiều bạn,
Tóc trắng giờ ít tới lui.
Mở lòng cạn hết mâm chén,
Bờ trăng ở lại chơi vui.
Thư viện Tượng Sơn được sáng lập bởi Lục Cửu Uyên 陸九淵 và học trò Bành Thế Xương 彭世昌 năm 1187, đầu tiên có tên Tượng Sơn tinh xá 象山精舍, nằm trên núi Ứng Thiên 應天山, đông nam trấn Thượng Thanh 上清鎮 ở Quý Khê 貴溪, Giang Tây 江西. Thư viện có tôn chỉ:
- Minh lý 明理: hiểu biết, làm sáng tỏ quy luật, tiêu chí về chính trị, cách cư xử ở đời.
- Chí đạo 志道: học tập, ghi nhớ, thực hiện cái đạo, đường đi, ý hướng ngay thẳng.
- Tố nhân 做人: học cách làm người, tạo nên những con người có ích cho xã hội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Anh » Tượng Sơn thư viện tức sự