23/01/2022 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm cuối giêng

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 09/07/2009 09:41

 

Đường Sài Gòn vốn đa chiều...

Đường Sài Gòn chợt rộng thênh
Cuối Giêng trăng chếch khuyết mình tôi thôi
Mới hay hạnh phúc vỡ rồi
Trời mênh mông đất ngậm ngùi bao la

Đường Sài Gòn bỗng dài, xa…
Về đâu hun hút bóng nhoà hẽm khuya
Hợp tan đòi đoạn ơ kìa…
Thì ra nhân thế bốn bề đìu hiu

Đường Sài Gòn vốn đa chiều
Trái tim loạn nhịp tình gieo đa sầu
Cuối Giêng trở gió hồn đau
Một mình tôi một tinh cầu ngừng quay
Sài Gòn 25.2.2009

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Đêm cuối giêng