07/08/2020 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:44

 

Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
Phụ mẫu em biết được, anh la bạn nghèo mình đo chân
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo