22/06/2024 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung dạ vũ
舟中夜雨

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 15:01

 

Nguyên tác

江雲暗悠悠,
江風冷修修。
夜雨滴船背,
夜浪打船頭。
船中有病客,
左降向江州。

Phiên âm

Giang vân ám du du
Giang phong lãnh tu tu!
Dạ vũ trích thuyền bối
Dạ lãng đả thuyền đầu
Thuyền trung hữu bệnh khách
Tả giáng hướng Giang Châu.

Dịch nghĩa

Mây trên sông đen nghìn nghịt
Gió trên sông lạnh ngăn ngắt
Mưa đêm nhỏ giọt trên mui thuyền
Sóng đêm đánh vào đầu thuyền
Trong thuyền có người khách đang ốm
Bị giáng chức đổi đi Giang Châu

Bản dịch của Tản Đà

Mây sông kéo đến đùn đùn
Gió sông thổi lạnh ghê hồn khách ông
Mưa đêm nhỏ xuống nan bồng
Sóng đêm dồn vỗ long đong mạn thuyền
Trong thuyền có bác ốm rên
Giáng quan thằng lối ra miền Giang Châu
Năm Nguyên Hòa thứ 10 (815) Bạch Cư Dị bị giáng chức và đổi đi làm tư mã Giang Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Chu trung dạ vũ