28/05/2022 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôi hiểm nguy
Aj-baj

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2020 20:07

 

Nguyên tác

Nem fáklya vagy, éltem:
Vagy te silány gyertya,
Mely csepü-kanócát
Sercegve itatja,
Majd-majd el is oltja.

Mégis ha elégne!
De mennyi hiában
Elcsepeg, elcsurog
Így átabotában:
Áldatlan munkában.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Cuộc đời tôi không phải là bó đuốc
Mà chỉ là một cây nến tồi tàn
Người ta cho ngọn bấc sồi uống nước
Rồi sau chủ động thổi tắt luôn

Nhưng nếu bị tắt đi vô ích
Nó vẫn gượng lên để cháy lom dom
Nước dù chảy tong tong hay từng giọt
Công việc rủi ro trên bề mặt vẫn còn
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Ôi hiểm nguy