09/12/2022 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ
除夜

Tác giả: Lai Hộc - 來鵠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 14:38

 

Nguyên tác

事關休戚已成空,
萬里相思一夜中。
愁到曉雞聲絕後,
又將憔悴見春風。

Phiên âm

Sự quan hưu thích dĩ thành không,
Vạn lý tương tư nhất dạ trung.
Sầu đáo hiểu kê thanh tuyệt hậu,
Hựu tương tiều tuỵ kiến xuân phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Buồn vui cũng đã thành không
Nhớ ai vạn dặm cuối năm đêm tàn
Đến khi gà hết gáy vang
Lại tiều tuỵ giữa bàng hoàng gió xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lai Hộc » Trừ dạ