06/12/2022 07:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Ông Trọng từ

Tác giả: Bùi Trục - 裴軸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/12/2014 13:47

 

Phiên âm

Để chưởng càn khôn lục bách châu,
Viêm bang sóc điện tráng tai du.
Kim nhân nhiếp địch uy như tại,
Thiết võng tiêm yêu sự quả phầu.
Chiêm tượng kiến thần sinh Hiệu uý,
Đàm kinh nhập mộng lão xuân thu.
Tam thiên niên hạ linh thanh viễn,
Sắt sắt tây phong Nhị thuỷ lưu.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trời đất đổi thay sáu trăm lượt
Người nam đất bắc chuyến chơi hùng
Tượng vàng ngăn giặc oai như cũ
Lưới sắt trừ yêu chuyện thực không
Nhìn miếu thấy thần đang sống động
Bàn kinh vào mộng tháng năm ròng
Ba ngàn năm đó linh thiêng mãi
Sông Nhị đìu hiu ngọn gió lồng
Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn biên dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Trục » Lý Ông Trọng từ