29/06/2022 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2013 18:33

 

Cứ khóc hẳn đi, còn hơn cười ra nước mắt
Nhưng từ tuổi sang thu, khóc khó hơn nhiều
Yên Đổ, Tú Xương nay cười hay là khóc?
Ta ngoại lục tuần, nước mắt được bao nhiêu!
Nguồn: Ơ thờ ơ (thơ), Đỗ Trung Lai, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Khóc