21/10/2021 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đỗ thập tứ chi Giang Nam
送杜十四之江南

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 06:29

 

Nguyên tác

荊吳相接水為鄉,
君去春江正淼茫。
日暮征帆何處泊,
天涯一望斷人腸。

Phiên âm

Kinh ngô tương tiếp thuỷ vi hương,
Quân khứ xuân giang chính diểu mang.
Nhật mộ chinh phàm hà xứ bạc,
Thiên nhai nhất vọng đoạn nhân trường.

Dịch nghĩa

Vùng Kinh và Ngô có sông Trường Giang nối tiếp,
Ông lên đường đúng lúc nước xuân đang dâng tràn mênh mông.
Chiều nay cánh buồm đi xa sẽ ghé nghỉ ở đâu?
Nhìn về cuối trời thật đau lòng.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Kinh Ngô liên tiếp nước là làng
Anh trẩy, sông xuân sóng rộn ràng
Ngày xế thuyền trơ đâu chốn trọ
Chân trời một ngó nát can tràng
Tiêu đề có bản ghi là Tống Đỗ Hoảng tiến sĩ chi Đông Ngô. Đỗ Hoảng thân thế không rõ. Kinh tức Kinh châu, nước Sở thời Xuân Thu, nay tại tỉnh Hồ Bắc. Ngô tức Đông Ngô, nước cũ thời Tam Quốc, nay gồm hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Tống Đỗ thập tứ chi Giang Nam