04/07/2020 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 3
戲為六絕句其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 15:18

 

Nguyên tác

縱使盧王操翰墨,
劣於漢魏近風騷。
龍文虎脊皆君馭,
歷塊過都見爾曹。

Phiên âm

Túng sử Lư, Vương[1] thao hàn mặc,
Liệt ư Hán Nguỵ cận phong tao[2].
Long văn hổ tích[3] giai quân ngự,
Lịch khối quá đô kiến nhĩ tào.

Dịch nghĩa

Dù cho rằng bốn ông trên trong chốn văn chương,
Chưa ngang thời Hán, Nguỵ nhưng ít ra cũng khá hay rồi.
Họ như những người cưỡi ngựa quý,
Vượt qua trước mặt các ngươi.

Bản dịch của Dương Hữu Nam

Long văn hổ tích một thời
Liệt ư, Hán Nguỵ, gần thời phong tao
Lư, Vương, cây bút thanh cao
Quá đô cũng bực anh hào đáng khen
Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường - Tập 1, NXB Văn học, 2011
[1] Lư ở đây là Lư Chiếu Lân, Vương ở đây là Vương Bột. Hai nhà thơ nổi tiếng thời Sơ Đường.
[2] Chỉ "Quốc phong" và "Ly tao".
[3] Chỉ văn chương diễm lệ, đẹp đẽ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí vi lục tuyệt cú kỳ 3