25/09/2021 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Dần ngũ nguyệt dĩ Quảng Bình án sát sứ mông thăng hồi kinh Học bộ thị lang lâm hành lưu giản
丙寅五月以廣平按察使蒙陞回京學部侍郎臨行留柬

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 02/01/2015 15:54

 

Nguyên tác

橫鍪聳翠麗江清,
四五星霜紀宦情。
錦繡無文歸學部,
簪袍有分到春京。
臣心並對門如水,
子職能供彩戲庭。
杯酒陽關相惜別,
亦教留去眼全青。

Phiên âm

Hoành Mâu[1] tủng thuý Lệ giang[2] thanh,
Tứ ngũ tinh sương kỷ hoạn tình.
Cẩm tú vô văn[3] quy Học bộ,
Trâm bào hữu phận đáo xuân kinh.
Thần tâm tịnh đối môn như thuỷ,
Tử chức năng cung thái hý đình[4].
Bôi tửu Dương Quan[5] tương tích biệt,
Diệc giao lưu khứ nhãn toàn thanh[6].

Dịch nghĩa

Núi Ðâu Mâu xanh biếc, nước sông Nhật Lệ trong vắt
Làm quan mấy năm ở đây vương vấn biết bao tình
Khăn gói tay không về bộ Học
Mặc áo mũ đem thân nợ về đất thần kinh
Lòng của kẻ tôi thần vẫn trong như nước
Phận làm con hiếu đễ hay múa vui giữa nhà
Hôm hay uống chén rượu Dương Quan từ biệt lòng bịn rịn
Làm cho kẻ ở người đi đều nhìn nhau với con mắt xanh

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lệ giang trong vắt núi Mâu xanh
Ngày tháng đời quan chạnh nỗi tình
Khăn gói tay không về bộ Học
Áo xiêm thân nợ đến thần kinh
Tôi trung lòng vẫn trong như nước
Ðạo hiếu con hay múa giữa đình
Từ biệt nâng ly lòng bịn rịn
Người đi kẻ ở dạ không đành
Bính Dần tức năm 1926.

[1] Núi Ðâu Mâu trong dãy Hoành sơn.
[2] Sông Nhật Lệ.
[3] Không có tiền bạc.
[4] Chỉ con cái vui chơi với cha mẹ trong nhà. Ưng Bình về Huế nhậm chức và sống với cha mẹ, do tích Lão Lai Tử 老萊子 trong "Nhị thập tứ hiếu" 二十四孝. Lão Lai Tử người nước Sở thời Xuân Thu đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn mặc áo màu, giả làm con nít đùa giỡn để làm cha mẹ vui. Thơ "Tống Hàn thập tứ Giang Đông cận tỉnh" 送韓十四江東覲省 của Ðỗ Phủ có câu: "Binh qua bất kiến Lão Lai y, Thán tức nhân gian vạn sự phi" 兵戈不見老萊衣,嘆息人間萬事非 (Thời binh lửa không thấy có người như Lão Lai Tử, Buồn thay vạn sự trong đời đều thay đổi).
[5] Bịn rịn chia tay. Lấy ý từ bài thơ "Vị thành khúc" 渭城曲 của Vương Duy.
[6] Thanh nhãn: chỉ bạn thân, coi trọng, mắt xanh. Nguyễn Tịch, một trong Trúc Lâm thất hiền 竹林七賢 đời Tấn, khi gặp bạn tri kỷ thì tiếp bằng mắt xanh, khi gặp khách tục, khinh bỉ thì tiếp bằng mắt trắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bính Dần ngũ nguyệt dĩ Quảng Bình án sát sứ mông thăng hồi kinh Học bộ thị lang lâm hành lưu giản