19/01/2022 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vào chùa gặp tiên

Tác giả: Hà Ngọc Hoàng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi canhcuarooc vào 13/07/2017 21:11

 

Tưởng rằng thế đã là duyên
Vào chùa gõ mõ gặp tiên tắm trần
Nhũ hoa ai đẹp vô ngần
Quả tu cũng có một lần này thôi

Cho dù cạo tóc bôi vôi
Cũng xem cho đã rồi ngồi đọc kinh
Nam mô phật nam mô tình
Mong ngày hoàn tục hồi sinh một lần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Ngọc Hoàng » Vào chùa gặp tiên