03/10/2023 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Cát thị tiểu nương
贈葛氏小娘

Tác giả: Phan Ung - 潘雍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2014 16:53

 

Nguyên tác

曾聞仙子住天台,
欲結靈姻愧短才。
若許隨君洞中住,
不同劉阮卻歸來。

Phiên âm

Tằng văn tiên tử trú Thiên Thai[1],
Dục kết linh nhân quý đoản tài.
Nhược hứa tuỳ quân động trung trú,
Bất đồng Lưu, Nguyễn[2] khước quy lai.

Dịch nghĩa

Từng nghe nói có tiên nhân ở trong núi Thiên Thai,
Cũng muốn cuộc nhân duyên thần tiên đó nhưng hiềm bất tài.
Nếu cô cho tôi về ở cùng trong động,
Sẽ khác Lưu, Nguyễn là tôi sẽ không đòi về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng nghe núi Thiên Thai tiên ở
Dù bất tài muốn có kỳ duyên
Theo cô về động lâm tuyền
Chẳng như Lưu Nguyễn nửa niên đòi về
Tác giả qua bài này ngụ ý muốn xin cưới nàng. Nàng có làm bài hoạ lại ngụ ý bằng lòng như sau:
Cửu thiên thiên viễn thuỵ yên nùng,
Giá hạc tham loan ý dĩ đồng.
Tòng thử tam sơn sơn thượng nguyệt,
Quỳnh hoa khai xứ chiếu xuân phong.
九天天遠瑞煙濃,
駕鶴驂鸞意已同。
從此三山山上月,
璚花開處照春風。

[1] Núi tương truyền có tiên ở, nay tại phía bắc huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang.
[2] Tương truyền thời nhà Hán, Lưu Thần và Nguyễn Triệu rủ nhau vào núi Thiên Thai hái thuốc. Vào tận rừng sâu, hai người gặp hai tiên nữ, bèn kết duyên vợ chồng. Được nửa năm, hai người nhớ nhà, xin về thăm. Về tới nơi mới biết đã xa trần thề khoảng 500 năm. Hai người trở lại động tiên thì không còn thấy hai tiên nữ đâu nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Ung » Tặng Cát thị tiểu nương