26/09/2022 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc con bài 09

Tác giả: Nguyễn Chánh Sắt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2011 13:06

 

Trót canh thâu chẳng thấy con mình,
Một giấc ngàn thu đã biệt hình.
Sao nỡ chia phôi tình cốt nhục,
Bao đành phân rẽ mối thâm tình.
Ngẩn ngơ tuổi cháu còn suy ấu,
Ngao ngán thân già nỗi tử sinh.
Cội cũ một mai mà xế bóng,
Bơ thờ hai mục nổi linh đinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Chánh Sắt » Khóc con bài 09