07/08/2020 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cóc ăn trầu đỏ môi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2019 11:08

 

Cái cóc ăn trầu đỏ môi,
Có ai làm lẽ chồng tôi thì làm.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái cóc ăn trầu đỏ môi