26/02/2021 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng hành
塞上行

Tác giả: Chu Phác - 周樸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2014 00:10

 

Nguyên tác

秦築長城在,
連雲磧氣侵。
風吹邊草急,
角絕塞鴻沈。
世世征人往,
年年戰骨深。
遼天望鄉者,
回首盡沾襟。

Phiên âm

Tần trúc Trường Thành tại,
Liên vân thích khí xâm.
Phong xuy biên thảo cấp,
Giốc tuyệt tái hồng trầm.
Thế thế chinh nhân vãng,
Niên niên chiến cốt thâm.
Liêu thiên vọng hương giả,
Hồi thủ tận triêm khâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trường Thành Tần xây còn đó
Tận mây hơi cát lấn xâm
Cỏ biên gió to thổi mạnh
Còi dứt chìm cánh chim hồng
Đời đời chiến binh đồn thú
Năm năm xương lính ố thâm
Trời Liêu ngóng về quê cũ
Quay đầu lệ ướt áo dầm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phác » Tái thượng hành