15/06/2024 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh thế
警世

Tác giả: Giác Hiền - 覺賢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2017 04:57

 

Nguyên tác

不結良因與善緣,
苦貪名利日憂煎。
豈知住世金銀寶,
借汝權看數十年。

Phiên âm

Bất kết lương nhân dữ thiện duyên,
Khổ tham danh lợi nhật ưu tiên.
Khởi tri trú thế kim ngân bảo,
Tá nhữ quyền khan sổ thập niên.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Chẳng kết duyên lành đạo diệu thâm,
Lửa danh lợi đốt, khổ thăng trầm.
Đâu hay nhà ruộng cùng tiền của,
Tạm mượn người coi ít chục năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giác Hiền » Cảnh thế