05/08/2020 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cò, cái vạc, cái nông (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2017 12:58

 

- Cái cò, cái vạc, cái nông,
Ba cái cùng béo, vặt lông con nào?
- Vặt lông cái vạc cho tao,
Hành, răm, nước mắm bỏ vào ma thuôn.
Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái cò, cái vạc, cái nông (II)