21/05/2024 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Hoà Mã dịch
次和馬驛

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 23:37

 

Nguyên tác

虎跡鯨波十八程,
天崖獨夜旅魂驚。
明朝疲馬荒山裏,
又聽猿聲過石城。

Phiên âm

Hổ tích kình ba thập bát trình[1],
Thiên nhai độc dạ lữ hồn kinh.
Minh triêu bì mã hoang sơn lý,
Hựu thính viên thanh quá thạch thành[2].

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hiểm nguy mười tám trạm xa,
Đêm nằm lữ thứ trời xa kinh hoàng.
Sớm mai ngựa vượt núi hoang,
Lại nghe tiếng vượn mênh mang thạch thành.
[1] Từ nơi ngụ ở phủ Hàm Thuận đến trạm Hoà Mã gồm 18 trạm (lời chú của tác giả).
[2] Núi đá dựng đứng cao như bức thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Thứ Hoà Mã dịch