21/10/2021 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh kỳ 2
清明其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2008 05:02

 

Nguyên tác

此身飄泊苦西東,
右臂偏枯半耳聾。
寂寂繫舟雙下淚,
悠悠伏枕左書空。
十年蹴踘將雛遠,
萬里秋千習俗同。
旅雁上雲歸紫塞,
家人鑽火用青楓。
秦城樓閣煙花裏,
漢主山河錦繡中。
風水春來洞庭闊,
白蘋愁殺白頭翁。

Phiên âm

Thử thân phiêu bạc khổ tây đông,
Hữu tý thiên khô bán nhĩ lung.
Tịch tịch hệ chu song há lệ,
Du du phục chẩm, tả thư không[1].
Thập niên xúc cúc[2] tương sô viễn,
Vạn lý thu thiên tập tục đồng.
Lữ nhạn thượng vân quy tử tái,
Gia nhân toàn hoả dụng thanh phong.
Tần thành lâu các yên hoa lý,
Hán chủ sơn hà cẩm tú trung.
Phong thuỷ xuân lai Động Đình khoát,
Bạch tần sầu sát bạch đầu ông.

Dịch nghĩa

Thân này phiêu bạc khổ ở nhiều nơi rồi,
Cánh tay phải bị cứng nhắc, nửa tai lại bị điếc.
Lủi thủi cột con thuyền mà hai dòng nước mắt rơi,
Rầu rầu nằm gối mà tay trái ngoắc ngoắc viết trên không.
Mười năm rồi, tay bồng con, chân đá cầu,
Suốt cả đường dài vạn dặm, nơi nơi đều có cây đu, tục này giống nhau.
Nhạn xa trên mây bay về vùng quan ải bụi đỏ,
Người nhà nhen lửa bằng lá phong xanh.
Lầu gác trên thành xứ Tần lẩn trong vùng hoa khói,
Giang sơn của vua Hán nổi trong chốn thanh lịch.
Mùa xuân gió, nước về khiến cho hồ Động Đình trông bao la,
Rau tần trắng kia gợi mối sầu khiến cho lão đầu trắng này buồn muốn chết.

Bản dịch của Nhượng Tống

Xiêu dạt thân ta cực khổ hoài!
Dệt bên cánh phải! Điếc bên tai!
Bút kề bên gối tay cầm trái!
Thuyền buộc bên sông lệ rỏ đôi!
Cơm kiếm nuôi con đi mãi mãi!
Đu trồng theo tục khắp nơi nơi!
Nhà ai dùi lửa phong xanh đượm!
Đàn nhạn tung mây ải tía khơi!
Sông núi trập trùng màu gấm vóc
Khói hoa thấp thoáng bóng lâu đài
Sóng xuân hồ rộng xuân càng rộng!
Dong trắng nhìn thương tóc trắng dài!
(Năm 770)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Ân Hạo 殷浩 đời Tấn, viết trong không trung bốn chữ "đốt đốt quái sự" 咄咄 怪事' (Chà chà chuyện lạ) để than cho số phận.
[2] Trò chơi trong tiết thanh minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thanh minh kỳ 2