07/03/2021 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú
絕句

Tác giả: Lã Nham - 呂巖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2012 09:31

 

Nguyên tác

朝遊北海暮蒼梧,
袖裡青蛇膽氣粗。
三醉岳陽人不識,
朗吟飛過洞庭湖。

Phiên âm

Triêu du Bắc Hải mộ Thương Ngô,
Tụ lý thanh xà đảm khí thô.
Tam tuý Nhạc Dương nhân bất thức,
Lãng ngâm phi quá Động Đình hồ.

Bản dịch của Trần Kim Anh

Sớm chơi Bắc Hải tối Thương Ngô
Kiếm báu trong tay đảm khí thô
Ai biết ba lần say gác Nhạc
Thơ ngâm bay khắp Động Đình hồ
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Nham » Tuyệt cú