21/03/2023 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Duyên với giang sơn - Nợ gì giời đất

Tác giả: Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2020 22:22

 

Duyên với giang sơn[1] nên dán chữ;
Nợ gì giời đất phải trồng nêu.
Tương truyền Bà huyện Thanh Quan làm câu đối này để dán nhà dịp Tết.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931
[1] Có bản chép là “văn chương”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bà huyện Thanh Quan » Duyên với giang sơn - Nợ gì giời đất