03/07/2022 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại ứng
代應

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 16/08/2016 07:41

 

Nguyên tác

本來銀漢是紅牆,
隔得盧家白玉堂。
誰與王昌報消息,
盡知三十六鴛鴦.

Phiên âm

Bản lai Ngân Hán[1] thị hồng tường[2],
Cách đắc Lư gia[3] Bạch ngọc đường.
Thuỳ dữ Vương Xương[4] báo tiêu tức,
Tận tri tam thập lục uyên ương.

Dịch nghĩa

Dải Ngân hà vốn là triều đình,
Ở cách xa Bạch ngọc đường của họ Lư.
Ai báo tin giùm Vương Xương,
Rằng vẫn đủ ba mươi sáu con vịt uyên ương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngân hà là triều đình xa cách
Với Lư gia có Bạch ngọc đường
Nhờ ai giùm báo Vương Xương
Ba mươi sáu vịt uyên ương vẫn còn.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Tức dải Ngân Hà trên bầu trời ban đêm.
[2] Chỉ triều đình.
[3] Tức Lư Hùng Chính, một võ tướng đang trấn giữ biên ải phía tây. Bạch ngọc đường là nhà riêng của họ Lư.
[4] Tự Công Bá, đồng liêu với Chính, giữ chức Đông Bình tướng quân, tán kỵ thường thị, nhà có ba mươi sáu con vịt uyên ương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đại ứng