04/10/2022 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiêm Lăng than
嚴陵灘

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 12:59

 

Nguyên tác

中都九鼎勤英髦,
漁釣牛蓑且遁逃。
世祖升遐夫子死,
原陵不及釣臺高。

Phiên âm

Trung đô[1] cửu đỉnh cần anh mao,
Ngư điếu ngưu thoa thả độn đào.
Thế tổ thăng hà phu tử tử,
Nguyên Lăng[2] bất cập điếu đài cao.

Dịch nghĩa

Nơi kinh thành ban thưởng cho các công thần lập quốc,
Ông quy ẩn, mặc áo tơi ngồi câu cá.
Khi vua thăng hà thì ông cũng mất,
Nhưng Nguyên Lăng lại không nổi tiếng bằng ghềnh cao này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi kinh đô công thần được thưởng
Ông ẩn cư ngất ngưởng ngồi câu
Vua thăng ông cũng còn đâu
Nhưng Nguyên Lăng vẫn đứng sau ghềnh này
Nghiêm Lăng hay Nghiêm Tử Lăng nguyên là Nghiêm Quang (37 trCN – 43) người Chiết Giang, thuở thiếu thời là bạn học thân thiết với Lưu Tú. Sau này, Tú khôi phục lại nhà Đông Hán, lên ngôi hoàng đế, có vời Quang nhập triều làm quan hưởng phú quý. Quang từ chối, đổi tên là Lăng, ẩn cư tại núi Phú Xuân, nơi sinh quán, làm nghề câu cá. Sau này, chỗ ông ngồi câu cá gọi là Nghiêm Lăng than.

[1] Tức Trung Nguyên đô, kinh thành Lạc Dương, nơi Lưu Tú xưng đế.
[2] Lăng tẩm của Hán Vũ Đế (Lưu Tú).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Nghiêm Lăng than