30/09/2022 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Vũ Kim Lăng ký Hồng Kiều thi kỳ 5
子羽金陵寄紅橋詩其五

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2008 19:42

 

Nguyên tác

一襟离恨怨魂消,
閑卻鳴鸞白玉簫。
燕子不來春事晚,
數株楊柳暗紅橋。

Phiên âm

Nhất khâm ly hận oán hồn tiêu,
Nhàn khước minh loan bạch ngọc tiêu.
Yến tử bất lai xuân sự vãn,
Sổ châu dương liễu ám Hồng Kiều.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hận ôm vạt áo oán hồn kêu
Tiêu ngọc trắng chê loan thổi kêu
Chim én không về xuân đã muộn
Mờ cây dương liễu rủ Hồng Kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Tử Vũ Kim Lăng ký Hồng Kiều thi kỳ 5