18/01/2021 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xương xương từ
倀倀詞

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/01/2019 08:01

 

Nguyên tác

倀倀莫怪少時年,
百丈游絲易惹牽。
何歲逢春不惆悵,
何處逢情不可憐。
杜曲梨花杯上雪,
灞陵芳草夢中煙。
前程兩袖黃金淚,
公案三生白骨禪。
老後思量應不悔,
衲衣持鉢院門前。

Phiên âm

Xương xương mạc quái thiếu thời niên,
Bách trượng du ty[1] nhị nhạ khiên.
Hà tuế phùng xuân bất trù trướng?
Hà xứ phùng tình bất khả liên?
Đỗ Khúc[2] lê hoa bôi thượng tuyết,
Bá Lăng[3] phương thảo mộng trung yên.
Tiền trình lưỡng tụ hoàng kim lệ[4],
Công án[5] tam sinh[6] bạch cốt thiền.
Lão hậu tư lường ưng bất hối,
Nạp y[7] trì bát viện[8] môn tiền.

Dịch nghĩa

Đừng trách tuổi ngờ nghệch thời trẻ
Trăm trượng tơ du ty dễ vương vấn
Năm nào gặp xuân mà không buồn buồn?
Nơi nào gặp tình mà không thương thương
Ở Đỗ Khúc hoa lê tuyết trên chén
Ở Bá Lăng cỏ thơm giấc mộng trong sương khói
Tiền đồ vàng hết có hai tay áo và nước mắt
Công án ba sinh chẳng qua chỉ là một đống xương trắng
Đến khi già nghĩ đến không thấy hối
Mặc áo cà sa cầm bát đứng trước cửa hành viện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngờ nghệch sao khi chưa phương trưởng
Du ty bay trăm trượng dễ vương
Xuân nào mà chẳng thương thương
Nơi nào tỉnh chẳng vấn vương não nề
Tuyết trên chén hoa lê Đỗ Khúc
Cỏ Bá Lăng thơm giấc khói bay
Tiền đồ vàng hết trắng tay
Trắng xương công án nghiệp này ba sinh
Đến khi già nghĩ mình chẳng tiếc
Trước viện cầm bát mặc cà sa
[1] Ví với thời tuổi trẻ đa tình.
[2] Tên đất cổ, nay ở phía đông huyện Trường An, Thiểm Tây.
[3] Tên đất cổ, ở đông bắc thành phố Tây An, Thiểm Tây. Ở đây chỉ thay những nơi danh thắng của đô thành Bắc Kinh nhà Minh.
[4] Chỉ Tô Tần lần thứ nhất đi du thuyết chư hầu thất bại, tiêu hết vàng, quay về với hai bàn tay trắng.
[5] Nguyên chỉ giấy tờ phán xét đúng sai của quan phủ. Thiền tông của Phật giáo cho đây là khuôn phép lời nói và việc làm của các bậc tổ sư tiền bối, có thể đùng để phân biệt đúng sai, mê hoặc giác ngộ.
[6] Cụm từ Phật giáo dùng, chỉ kiếp trước, kiếp hiện tại và kiếp sau. Ý câu này là thấy rõ công án của thiền tông về tam sinh, đời người chẳng qua chỉ là một đống xương trắng mà thôi.
[7] Áo cũ từ nhiều mảnh can lại.
[8] Bát: bát cơm. Viện: kỹ viện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Xương xương từ