09/12/2022 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những cô gái

Tác giả: Tahar Ben Jelloun - طاهر بنجلون

Nước: Ma-rốc
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2008 23:36

 

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Những cô gái
mái tóc đỏ ngầu
chờ đợi
tâm hồn họ mờ sương
họ theo dõi con đường mặt biển
sau màn trắng giấc mơ
sau bờ vây và mùi hương bãi cát
con đường mặt biển trải dài trên các khúc quanh co
sắc xanh của gió bấc
những con chim sẻ
mất hút trong tóc các cô nàng
dệt bằng đức kiên tâm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tahar Ben Jelloun » Những cô gái