07/07/2022 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiêm hà
蒹葭

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:45

 

Nguyên tác

摧折不自守,
秋風吹若何。
暫時花戴雪,
幾處葉沉波。
體弱春風早,
叢長夜露多。
江湖後搖落,
亦恐歲蹉跎。

Phiên âm

Tồi chiết bất tự thủ,
Thu phong xuy nhược hà.
Tạm thì hoa đới tuyết,
Cơ xứ diệp trầm ba.
Thể nhược xuân phong tảo,
Tùng trường dạ lộ đa.
Giang hồ hậu dao lạc.
Diệc khủng tuế tha đà.

Dịch nghĩa

Không lo tự phòng việc gãy gục,
Khi gió thu thổi thì biết làm sao.
Tạm thời hoa trắng như có tuyết phủ,
Không biết lá chỗ nào trên cây bị chìm dưới sóng.
Sức yếu khi gió xuân thổi sớm,
Bụi cây dài sương đêm nhiều.
Sau khi bị tả tơi nên long đong,
Lại còn e ngại đến cả năm bị vấp váp như thế.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chẳng lo phòng gẫy gục,
Nhỡ gió thu thì sao.
Hoa phủ tuyết tạm bợ,
Lá chìm sóng chỗ nào.
Sức yếu gió xuân sớm,
Bụi cao sương đêm nhiều.
Trải qua cơn vất vả,
Lại ngại năm lêu bêu.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Kiêm hà