16/08/2022 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ và trăng

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2010 04:26

 

Không có vầng trăng nào cả
Câu thơ lơ lửng giữa trời
Không có câu thơ nào cả
Muôn đời trăng chỉ trăng thôi
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Thơ và trăng