07/08/2020 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng đêm ở Liên Khê

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 17:28

 

Vách[1] cách hai ngàn đóa khói thâu,
Dòng xanh nguyệt hiện, thấy cơ mầu.
Càng sực nức, hương đeo quế,
Sóng lênh lang, ngọc chứa bầu.
Miệng Thái Chân[2] cười ngừng má phấn,
Bãi Tây Hồ[3] rộng giỡn chân câu[4].
Kìa ai hơ hải[5] thuyền ngư ẩn,
Dặng dặng ca một tiếng đâu ?
[1] Vách núi.
[2] Dương Quí Phi.
[3] Ở Trung Hoa nhiều địa điểm mang tên Tây Hồ, nhưng duy Tây Hồ ở dưới núi Ngọc Tuyền là có nhiều sen quí.
[4] Ngựa.
[5] Thơ thẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trăng đêm ở Liên Khê