22/01/2022 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xu xoa xu xuýt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/07/2009 07:46

 

Xu xoa xu xuýt
Con nít ở mô thì ra
Con cha ở mô thì về
Đốt lửa ba bề bốn bên
Ai leo núi thì lên
Ai đi thuyền thì xuống
Ai cày ruộng thì nuôi trâu
Ai trông dâu thì nuôi tằm
Ai hay nằm thì nhịn đói.
Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xu xoa xu xuýt