21/01/2022 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 2
和阮運同遣悶詩韻其二

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 03:38

 

Nguyên tác

九苞五采自威持,
瑞世文章匪德衰。
暫借玉堂栽手詔,
全將美錦製裳衣。
蟠胸色線經綸富,
斲鼻風斤左右宜。
病鶴推頹翱趐短,
看渠獨運絳霄期。

Phiên âm

Cửu bao ngũ thái tự uy trì,
Thuỵ thế văn chương phỉ đức suy.
Tạm tá ngọc đường tài thủ chiếu,
Toàn tương mỹ cẩm chế thường y.
Bàn hung sắc tuyến kinh luân phú,
Trác tỵ phong cân tả hữu nghi.
Bệnh hạc thôi đồi ngao xí đoản,
Khan cừ độc vận giáng tiêu kỳ.

Dịch nghĩa

Chín sắc, năm vẻ của văn chương, mình giữ nghiêm chỉnh,
Vẻ đẹp ấy là điểm tốt cho đời, đâu phải đạo đức suy.
Tạm mượn ngọc đường viết tờ thủ chiếu,
Toàn đem gấm đẹp chế thành áo xiêm.
Chỉ mầu thêu lượn trước ngực, ấy người nhiều tài kinh luân,
Rìu gió vạc vữa hai bên mũi mà mũi vẫn nguyên.
Tôi như chim hạc ốm yếu mệt mỏi, bay lượn không được cao,
Chờ xem khi ông một mình vẫy vùng trên mây thẳm.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc vẻ văn chương mình giữ nghiêm,
Đẹp là điểm tốt đức đâu suy.
Ngọc đường tạm mượn viết tờ chiếu,
Gấm đẹp toàn đem chế áo xiêm.
Trước ngực thêu mầu tài tế thế,
Gió rìu vạc vữa mũi còn nguyên.
Tôi như hạc ốm lượn bay mỏi,
Vẫy vùng mây thẳm hãy chờ xem.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Hoạ Nguyễn Vận Đồng “Khiển muộn” vận kỳ 2