21/01/2022 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý thái thú phó Thượng Lạc
送李太守赴上洛

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 21:06

 

Nguyên tác

商山包楚鄧,
積翠藹沉沉。
驛路飛泉洒,
關門落照深。
野花開古戍,
行客響空林。
板屋春多雨,
山城晝欲陰。
丹泉通虢略,
白羽抵荊岑。
若見西山爽,
應知黃綺心。

Phiên âm

Thương Sơn[1] bao Sở Đặng[2],
Tích thuý ái trầm trầm.
Dịch lộ phi tuyền sái,
Quan môn lạc chiếu thâm.
Dã hoa khai cổ thú,
Hành khách hưởng không lâm.
Bản ốc xuân đa vũ,
Sơn thành trú dục âm.
Đan Tuyền[3] thông Quắc Lược[4],
Bạch vũ để Kinh Sầm[5].
Nhược kiến tây sơn[6] sảng,
Ưng tri Hoàng, Ỷ[7] tâm.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thương Sơn quây Sở Đặng
Xanh ngát rợp um tùm
Vút suối reo đường trạm
Nắng tà soi ải quan
Hoa đồng xoè luỹ cổ
Bước khách vẳng rừng hoang
Nhà vách xuân mưa đắm
Thành non ngày muốn tàn
Suối son thông Quắc Lược
Bạch Vũ gối Kinh San
Nếu thấy đỉnh tây rạng
Mới hay dạ Ỷ, Hoàng
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tên núi, nằm phía đông huyện Thương, tỉnh Thiểm Tây.
[2] Sở nằm phía nam Thương Sơn thuộc Hồ Bắc. Đặng ở phía đông Thương Sơn thuộc Hà Nam. Đặng xưa thuộc Sở.
[3] Dòng chảy phía đông nam huyện Thương, nhập vào Hán Thuỷ.
[4] Vùng đất kề ải Hàm Cốc, phía tây tỉnh Hà Nam.
[5] Tên núi nằm phía đông nam huyện Thương thuộc địa phận Hồ Bắc.
[6] Chỉ Thương Sơn.
[7] Là Hạ Hoàn Công và Ỷ Lý Quý, hai trong bốn bậc ẩn sĩ đầu đời Hán, gọi là Thương Sơn tứ hạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống Lý thái thú phó Thượng Lạc