28/01/2022 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân đài 2
新臺 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:54

 

Nguyên tác

新臺有灑,
河水浼浼。
燕婉之求,
籧篨不殄。

Phiên âm

Tân đài hữu tiển (thối),
Hà thuỷ miễn miễn.
Yến uyển chi cầu.
Cừ trừ bất tỷ (tiển).

Dịch nghĩa

Cái đài mới có dáng cao vút,
Nước sông Hoàng Hà bằng phẳng.
(Người con gái nước Tề) vốn tìm người dịu yên hiền thuận,
Mà lại vớ được con người (Tuyên Công) có tật bệnh xấu xí chẳng bao giờ hết được.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đài kia mới đẹp xinh cao vượt
Trên Hoàng Hà mặt nước phẳng yên.
Tìm người hoà thuận nên duyên
Gặp người có tật chẳng thuyên dứt nào.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thối (đọc tiển cho hợp vận): cao vút lên.
mỗi mỗi (đọc miễn miễn cho hợp vận): bằng phẳng.
điển: dứt hết, tức là cố tật không thể dứt được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tân đài 2