14/08/2020 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 3
遊西湖鎮國寺其三

Tác giả: Phạm Quý Thích - 范貴適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2012 10:16

 

Nguyên tác

乘興出西郭,
不知天已秋。
地偏景自別,
身病人宜休。
湖影照古梵,
荷香停高樓。
清風無舊識,
日晚故相留。

Phiên âm

Thừa hứng xuất tây quách,
Bất tri thiên dĩ thu.
Địa thiên cảnh tự biệt,
Thân bệnh nhân nghi hưu.
Hồ ảnh chiếu cổ phạm,
Hà hương đình cao lâu.
Thanh phong vô cựu thức,
Nhật vãn cố tương lưu.

Dịch nghĩa

Nhân hứng ra chơi phía tây thành
Đâu hay trời đã vào tiết thu
Vùng đất này phong cảnh như riêng biệt
Cảm thấy thân ốm, người nên nghỉ ngơi
Nước hồ phản chiếu bóng ngôi chùa cổ
Hương sen thơm như đọng lại trên lầu
Gió mát kia vốn chẳng quen biểt gì
Ngày đã muộn vẫn như còn cố giữ lại

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Nhân hứng ta thăm chơi
Chẳng biết thu sang rồi
Chốn này cảnh riêng biệt
Thân ốm nên nghỉ ngơi
Chùa cổ soi bóng nước
Lầu cao hương sen bay
Gió kia đâu quen biết
Ngày muộn cứ giữ hoài
Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Quý Thích » Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 3