22/01/2021 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường dài ngựa chạy kiêu sa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 05:17

 

Đường dài ngựa chạy kiêu sa,
Dây cương đứt đoạn đôi ta thảm sầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường dài ngựa chạy kiêu sa