25/05/2024 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi Kẽm Trống

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 18:32

 

Hai bên thời núi giữa thời sông,
Có phải đây là Kẽm Trống[1] không.
Gió vật sườn non kêu lắc rắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.
(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Kẽm Trống

Hai bên thời núi giữa thời sông,
Có phải đây là Kẽm Trống không.
Gió đập cành cây khua rắc đắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.
- Bản Quốc văn tùng ký
Hai bên thời núi giữa thời sông,
Có phải đây là Kẽm Trống không.
Gió thổi cành cây khua lắc cắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ lung tung.
- Bản Xuân Hương thi sao
Vịnh cái Kẽm Trống

Hai bên thời núi giữa thời sông,
Có phải này là Kẽm Trống không.
Trên núi gió khua cây lắc cắc,
Dưới sông sóng vỗ nước long tong.
Theo các văn bản chữ Nôm thì bài này chỉ có 4 câu, tuy nhiên theo bản quốc ngữ sau này còn 4 câu nữa:
Ở trong hang núi còn hơi hẹp,
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa mình ơi nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.

[1] Còn có tên chữ là Kiềm Cổ, núi ở xã Nam Kênh, huyện Thanh Liêm, giáp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nằm bên bờ sông Đáy, ở đây dòng sông bị chẹt lại bởi hai bên vách đá rất hẹp như một con hẻm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Núi Kẽm Trống