26/05/2022 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mối tơ tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 09:00

 

Mưỡu:
Vắt tay nằm nghĩ canh dài,
Phong lưu dễ được mấy người xưa nay.
Gió trăng vô tận kho đầy,
Những vui cảnh đẹp mà khuây lòng phiền.

Hát nói:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ[1],
Khéo xui nên bèo nước tình cờ.
Đã từng phen chén rượu câu thơ,
Lòng riêng những đợi chờ tri kỷ mãi.
Tương phùng sạ kiến tình tương ái,
Nhất khúc tương tư dạ ngũ canh.[2]
Bỗng dưng đâu vương lấy mối tơ tình,
Trách con tạo đành hanh chi lắm thế.
Riêng ai những nửa e, nửa lệ,
Duyên trăm năm biết dễ có hay không.
Ngổn ngang trăm mối bên lòng.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 有緣千里能相遇. Nghĩa: Có duyên, nghìn dặm vẫn có thể gặp được nhau.
[2] Chữ Hán: 相逢乍見情相愛,一曲相思夜五更. Nghĩa: Mới gặp thoáng thôi, tình đã bén, Nhớ thương một khúc suốt năm canh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mối tơ tình