17/01/2022 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý tưởng
L'idéal

Tác giả: Joachim du Bellay

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2008 22:28

 

Nguyên tác

Si nostre vie est moins qu'une journée
En l'eternel, si l'an qui faict le tour
Chasse nos jours sans espoir de retour,
Si périssable est toute chose née,

Que songes-tu, mon ame emprisonnée ?
Pourquoy te plaist l'obscur de nostre jour,
Si pour voler en un plus cler sejour,
Tu as au dos l'aele bien empanée ?

La, est le bien que tout esprit desire,
La, le repos où tout le monde aspire,
La, est l'amour, la, le plaisir encore.

La, ô mon ame au plus hault ciel guidée !
Tu y pouras recongnoistre l'Idée
De la beauté, qu'en ce monde j'adore.

Bản dịch của (Không rõ)

So thời gian nếu đời ta
Không dài bằng một ngày qua mỗi lần
Sinh ra nếu phải từ trần
Đời không hi vọng chuyển luân quay về

Tính sao đây hỡi hồn mê?
Sao còn lưu luyến làm chi cuộc đời
Nếu mi có cánh đủ đôi
Để bay lên một cõi trời thanh cao?

Nơi đây ai cũng ước ao
Nơi đây ai cũng mong vào nghỉ ngơi
Tình yêu, lạc thú đủ mùi

Trời cao, hồn được thảnh thơi dẫn đường
Rồi mi mới biết rõ ràng
Tình yêu lý tưởng ta đang phụng thờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Joachim du Bellay » Lý tưởng