19/01/2021 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta như đũa trong kho

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 28/03/2008 06:56

 

Đôi ta như đũa trong kho,
Không tề, không tiện, không so cũng bằng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta như đũa trong kho