02/10/2022 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc kỳ 5
採蓮曲其五

Tác giả: Thẩm Minh Thần - 沈明臣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 22:05

 

Nguyên tác

月照波紋似鴨頭,
一船雙槳蕩中流。
採蓮不道羅裙濕,
歸曬雕欄夜不收。

Phiên âm

Nguyệt chiếu ba văn tự áp đầu,
Nhất thuyền song tưởng đãng trung lưu.
Thái liên bất đạo la quần thấp,
Quy sái điêu lan dạ bất thu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng rọi sóng vằn như đầu vịt,
Một thuyền con hai mái giữa dòng.
Hái sen đừng kể ướt quần,
Về phơi suốt sáng ở ngoài lan can.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Minh Thần » Thái liên khúc kỳ 5