18/08/2022 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khâm phái đốc biện Hưng Yên thành công Cửu Yên hà công công bộ lang trung Lương hồi kinh
送欽派督辨興安城工久安河工工部郎中梁回京

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2016 21:12

 

Nguyên tác

豐水齊城兩告竣,
好偕春腳滾鞭塵。
隨車靡嗇沾人澤,
傾蓋偏多飲我醇。
屏嶺薰風宜伴奐,
月湖碧水自清淪。
即今不用尋常別,
將向槐軒作弼鄰。

Phiên âm

Phong thuỷ tề thành lưỡng cáo thuân,
Hảo giai xuân cước cổn tiên trần.
Tuỳ xa mỹ sắc triêm nhân trạch,
Khuynh cái[1] thiên đa ẩm ngã thuần.
Bình lĩnh[2] huân phong nghi bạn hoán,
Nguyệt hồ[3] bích thuỷ tự thanh luân.
Tức kim bất dụng tầm thường biệt,
Tương hướng hoè hiên[4] tác bật lân.

Dịch nghĩa

Nước sâu thành vững hai việc đó tâu lên vua đã xong
Cuối xuân tiết trời đẹp tung vó ngựa cuốn bụi hồng
Theo xe ông, cơn mưa ơn trạch không dè sẻn đổ xuống tưới tắm cho dân
Gặp gỡ nhau hãy nên uống nhiều rượu của tôi
Gió nam ở núi Bình thổi nhè nhẹ
Nước biếc ở Nguyệt hồ gợn sóng trong
Hôm nay không nên coi đây là sự ly biệt tầm thường
Nên hướng về hiên hoè làm người phụ bật

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thành vững hào sâu xong việc rồi
Cuối xuân ruổi ngựa bụi tung trời
Theo xe chớ ngại ơn chưa khắp
Nghiêng lọng cùng ta chén rượu vui
Đỉnh Ngự gió hè phơ phất thoảng
Nguyệt hồ nước biếc sóng trong trôi
Chia tay này chớ xem thường nhé
Giúp rập hiên hoè tỏ rạng tài
Nguyên chú: Khởi hành ngày mồng 1 tháng 4.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Nghiêng lọng chào hỏi nhau. Khổng Tử sang nước Đàm giữa đường gặp Trình Tử, nghiêng lọng trò chuyện thân mật suốt cả ngày. Ở đây ý chỉ sự gặp mặt thân mật.
[2] Tức núi Ngự Bình ở Huế.
[3] Hồ ở thị xã Hưng Yên.
[4] Hiên nhà có cây hoè, chỉ nhà quyền quý. Ở đây chỉ kinh đo Huế thời Nguyễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tống khâm phái đốc biện Hưng Yên thành công Cửu Yên hà công công bộ lang trung Lương hồi kinh