10/02/2023 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị Thành thiếu niên hành
渭城少年行

Tác giả: Thôi Hiệu - 崔顥

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 15:03

 

Nguyên tác

洛陽三月梨花飛,
秦地行人春憶歸。
揚鞭走馬城南陌,
朝逢驛使秦川客。
驛使前日發章台,
轉道長安春早來。
棠梨宮中燕初至,
葡萄館裏花正開。
念此使人歸更早,
三月便達長安道。
長安道上春可憐,
搖風蕩日曲江邊。
萬戶樓臺臨渭水,
五陵花柳滿秦川。
秦川寒食盛繁華,
遊子春來不見家。
鬥雞下杜塵初合,
走馬章台日半斜。
章台帝城稱貴裏,
青樓日晚歌鐘起。
貴裏豪家白馬驕,
五陵年少不相饒。
雙雙挾彈來金市,
兩兩鳴鞭上渭橋。
渭城橋頭酒新熟,
金鞍白馬誰家宿。
可憐錦瑟箏琵琶,
玉壺清酒就倡家。
小婦春來不解嗟,
嬌歌一曲楊柳花。

Phiên âm

Lạc Dương tam nguyệt lê hoa phi,
Tần địa hành nhân xuân ức quy.
Dương tiên tẩu mã thành nam mạch,
Triêu phùng dịch sứ Tần Xuyên khách.
Dịch sứ tiền nhật phát Chương Đài,
Chuyển đạo Trường An xuân tảo lai.
Đường lê cung trung yến sơ chí,
Bồ Đào quán lý hoa chính khai.
Niệm thử sứ nhân quy cánh tảo,
Tam nguyệt tiện đạt Trường An đạo.
Trường An đạo thượng xuân khả liên,
Dao phong đãng nhật Khúc Giang biên.
Vạn hộ lâu đài lâm Vị thủy,
Ngũ Lăng hoa liễu mãn Tần Xuyên.
Tần Xuyên hàn thực thịnh phồn hoa,
Du tử xuân lai bất kiến gia.
Đấu kê hạ đỗ trần sơ hợp,
Tẩu mã Chương Đài nhật bán tà.
Chương Đài đế thành xưng quý lý,
Thanh lâu nhật vãn ca chung khỉ.
Quý lý hào gia bạch mã ky,
Ngũ Lăng niên thiếu bất tương nhiêu.
Song song hiệp đàn lai Kim thị,
Lưỡng lưỡng minh tiên thượng Vị kiều.
Vị Thành kiều đầu tửu tân thục,
Kim yên bạch mã thùy gia túc.
Khả liên cẩm sắt tranh tì bà,
Ngọc hồ thanh tửu tựu xương gia.
Tiểu phụ xuân lai bất giải ta,
Kiều ca nhất khúc "Dương liễu hoa".

Dịch nghĩa

Tháng 3 ở Lạc Dương hoa lê bay
Đất Tần mùa xuân người muốn trở về
Vung roi phóng ngựa trên đường phía nam thành
Sáng gặp dịch sứ người Tần Xuyên
Ngày trước dịch sứ đi từ Chương Đài
Qua đường Trường An xuân đến sớm
Trong cung én mới về trên những cây đường lê
Quán Bồ Đào hoa đã nở
Nghĩ vậy, sứ giả lại về sớm
Tháng 3 tiện đường qua Trường An
Trên đường Trường An xuân khá thảm thương
Gió lộng ngày tàn bên Khúc Giang
Lâu đài của vạn hộ gần sông Vị
Hoa liễu Ngũ Lăng bay đầy đất Tần
Ở Tần Xuyên ngày hàn thực rất đông người
Kẻ du tử không về nhà khi mùa xuân đến
Đá gà dưới những cây đỗ, bụi tụ lại
Chạy ngựa ở Chương Đài khi ngày sắp hết
Chương Đài thành vua được gọi đất quý
Thanh lâu ngày đêm vang tiếng ca tiếng chuông
Nhà quyền quý cưỡi ngựa trắng
Thanh niên Ngũ Lăng không đi chung với nhau nhiều
Song song ôm đàn đến chợ Kim
Sóng đôi, quất roi lên cầu Vị
Đầu cầu Vị rượu bắt đầu ngon (hết mùi nồng)
Yên vàng ngựa trắng ở lại nhà ai
Khá thương cho đàn sắt đàn tranh và tì bà
Hồ ngọc, rượu trong xáp đến nhà ca kỹ
Người tiểu phụ xuân về không khỏi ta thán
Hát lên bài "Hoa dương liễu" giọng rất hay.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa lê bay khắp Lạc Dương
Đất Tần xuân đến người thương nhớ nhà
Thành nam cưỡi ngựa chạy qua
Gặp ngay dịch sứ là người Tần Xuyên
Chương Đài sứ khởi đầu tiên
Khi mùa xuân đến qua miền Trường An
Đường lê chim én bay sang
Cung Bồ Đào đã rỡ ràng những hoa
Nhớ xưa, sứ sớm ghé qua
Trường An kịp lúc tháng 3 tiện đường
Tàn xuân phố quá đỗi thương
Khúc Giang ngày cạn gió vương vương buồn
Lầu vạn hộ ở gần sông
Ngũ Lăng hoa rụng bay hồng Tần Xuyên
Hàn thực du khách mọi miền
Về đây tấp nập ngoại biên du hành
Đá gà dưới những tàng xanh
Chương Đài phóng ngựa tranh vanh bóng chiều
Chương Đài đất chúa mỹ miều
Thanh lâu ca xướng sáng chiều không thôi
Nhà sang cưỡi ngựa trắng phau
Ngũ Lăng tuổi trẻ cùng nhau vui tìm
Ôm đàn đến giữa chợ Kim
Sóng đôi quất ngựa phóng lên Vị kiều
Bên cầu rượu quý rất nhiều
Uống say cho đến quá chiều, ở đâu ?
Tì bà, tranh, sắt hòa nhau
Vai mang rượu quý xáp vào thanh lâu
Mùa xuân thiếu phụ đẫm sầu
Khúc "Hoa dương liễu" rầu rầu hát ngâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Hiệu » Vị Thành thiếu niên hành