07/10/2022 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXXIV
XXXIV

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/06/2022 06:26

 

Nguyên tác

— Ах! няня, сделай одолженье.
—«Изволь, родная, прикажи».
— Не думай… право… подозренье…
Но видишь… ах! не откажи.
—«Мой друг, вот бог тебе порука».
— Итак, пошли тихонько внука
С запиской этой к О… к тому…
К соседу… да велеть ему
—Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня…
—«Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругом соседей много есть;
Куда мне их и перечесть».

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

-Ối, u ạ, làm ơn giúp con với.-
“Con yêu hỡi, cần gì con cứ nói “.
-U đừng nên… nói thật… có nghi ngờ…
Nhưng u xem…ấy! Xin u chớ chối từ.-
“Bạn u hỡi, vừa hay có Trời phù trợ”
-Nhờ u bí mật sai cháu u đi hộ
Cầm thư này gửi ông Ô… đến tận nhà…
Ông láng giềng… u nhớ bảo cậu ta-
Dù họ hỏi, không bao giờ được hé,
Cậu không được làm lộ tên con nhé…-
“Đưa cho ai, hở con gái thân yêu?
U bây giờ thật chậm hiểu làm sao.
Hàng xóm bốn chung quanh đông phát khiếp;
Con định gửi cho ai, làm sao mà u biết”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXXIV