09/12/2022 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo bàng trĩ tử
道旁稚子

Tác giả: Trịnh Giải - 鄭獬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2018 03:20

 

Nguyên tác

稚子怕寒床下啼,
兩骭赤立仍苦饑。
天之生汝豈為累,
使汝不知鳧鶩肥。
官家桑柘連四海,
豈無寸縷為汝衣。
羨爾百鳥有毛羽,
冰雪滿山猶解飛。

Phiên âm

Trĩ tử phạ hàn sàng hạ đề,
Lưỡng can xích lập nhưng khổ cơ.
Thiên chi sinh nhữ khởi vi luỵ,
Sử nhữ bất như phù vụ phì.
Quan gia tang chá liên tứ hải,
Khởi vô thốn lũ vi nhữ y.
Tiện nhĩ bách điểu hữu mao vũ,
Băng tuyết mãn sơn do giải phi.

Dịch nghĩa

Đứa trẻ sợ lạnh khóc cạnh đường
Hai chân đỏ lấc khổ vì đói
Trời sinh ra mày đâu phải là thừa
Mà để cho mày chẳng béo như mòng vịt
Ruộng dâu nhà quan bạt ngàn
Há không có tấc sợi để may áo cho mày
Khen cho loài chim có lông
Núi đầy băng tuyết vẫn có thể bay

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Khóc bên giường cạnh đường đứa trẻ
Đói khổ sao rét đỏ chân đờ
Trời sinh ngươi chẳng phải thừa
Để ngươi chẳng béo lại thua vịt mòng
Trông nhà quan dâu trồng khắp bãi
Há không còn tấc vải áo ngươi
Khen cho lông cánh chim trời
Tuyết băng đầy núi cao vời vút bay
Bài này tuyển từ Văn Khê tập quyển 26, bản Tứ khố toàn thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Giải » Đạo bàng trĩ tử