23/10/2021 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh thiềm thừ
詠蟾蜍

Tác giả: Nguyễn Thành - 阮誠

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/10/2020 07:53

 

Nguyên tác

天地不平難閉口;
風雲未至且埋頭。

Phiên âm

Thiên địa bất bình nan bế khẩu;
Phong vân vị chí thả mai đầu.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Trời đất bất bình khôn ngậm miệng;
Gió mây chưa đến hãy chun đầu.
Theo Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu rất thích hai câu này và thường đọc luôn.

Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 24
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thành » Vịnh thiềm thừ