18/04/2024 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc hồng mai hoa kỳ 2
賦得紅梅花其二

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2007 16:16

 

Nguyên tác

白梅懶賦賦紅梅,
逞艷先迎醉眼開。
凍臉有痕皆是血,
酸心無恨亦成灰。
誤吞丹藥移真骨,
偷下瑤池脫舊胎。
江北江南春燦爛,
寄言蜂蝶漫疑猜。

Phiên âm

Bạch mai lãn phú phú hồng mai,
Sính diễm tiên nghinh tuý nhãn khai.
Đông kiểm hữu ngân giai thị huyết,
Toan tâm vô hận diệc thành hôi.
Ngộ thôn đơn dược di chân cốt,
Thâu hạ dao trì thoát cựu thai.
Giang bắc giang nam xuân xán lạn,
Ký ngôn phong điệp mạn nghi sai.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Bạch mai biếng vịnh, vịnh hồng mai,
Đón khách say hoa, trổ mọi tài.
Mặt lạnh nổi hằn dây những máu,
Lòng chua thành bụt giận gì ai.
Uống nhầm viên thuốc xương thay hẳn,
Ăn trộm đào tiên kiếp đổi rồi.
Giang Bắc, Giang Nam xuân chói lọi,
Bướm ong thôi chớ đắn đo hoài.
Bài này do Lý Văn 李紋 làm, nằm trong hồi 50 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Phú đắc hồng mai hoa kỳ 2