08/02/2023 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn lang quy - Thiệu Hưng Ất Mão đại tuyết hành Bà Dương đạo trung
阮郎歸-紹興乙卯大雪行鄱陽道中

Tác giả: Hướng Tử Nhân - 向子諲

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/11/2014 09:39

 

Nguyên tác

江南江北雪漫漫。
遙知易水寒。
同雲深處望三關。
斷腸山又山。

天可老,
海能翻。
消除此恨難。
頻聞遣使問平安。
幾時鸞輅還。

Phiên âm

Giang nam giang bắc tuyết man man.
Dao tri Dịch thuỷ[1] hàn.
Đồng vân thâm xứ vọng tam quan[2].
Đoạn trường san hựu san.

Thiên khả lão,
Hải năng phiên.
Tiêu trừ thử hận nan.
Tần văn khiển sứ vấn bình an.
Kỷ thì loan lộ hoàn[3].

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Giang nam giang bắc tuyết lê thê
Sông Dịch chắc lạnh tê
Tam quan mờ mịt trời đỏ ráng
Núi non cảnh não nề

Trời biển còn
Mong lấp vá
Hận này khó tiêu ghê
Sứ giả đi thăm vua bị nhốt
Bao giờ vua trở về?
Bà Dương nay thuộc tỉnh Giang Tây.

[1] Sông Dịch ở huyện tỉnh Hà Bắc.
[2] Ba ải Bình Tịnh, Vũ Thắng và Hoàng Hiện nay ở Tín Dương, Hà Nam, xưa là chiến tuyến giữa Tống và Kim. Tống muốn thâu phục lại trung nguyên thì phải qua ba ải này.
[3] Tống Huy Tông và Khâm Tông đều bị quân Kim bắt nhốt ở Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hướng Tử Nhân » Nguyễn lang quy - Thiệu Hưng Ất Mão đại tuyết hành Bà Dương đạo trung