02/02/2023 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sen tỏ tình

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 10:48

 

Giời thu ngọc biếc lá sen xanh
Một nụ xinh xinh khẽ ngát lành
Gió nhẹ miên man lòng thiếu nữ
Mây êm lãng đãng giọt sương tình
Chim kêu lảnh lót chào cây cối
Cá lội từ từ đón bóng xanh
Liễu biết nghiêng mình mơ lả lướt
Sao ta chẳng thể ghép đôi mình?
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Sen tỏ tình